HBO-opleiding Mikojel inrichtingswerk met beeldend vormen en muziek.
Post-HBO opleding Centrum voor Expressieve & Creatieve Therapie.

Trainingen:

'Creatieve therapie bij sexueel misbruik bij kinderen'
'Rouw-en verliesverwerking' bij Stichting Achter de Regenboog.
'Opgeleid als KIES-coach , een spel-en praatprogramma voor Kinderen In Echtscheidings Situaties'

Werkte zeven jaar met jonge kinderen en één-ouderproblematiek in een FIOM-huis te Amsterdam.
Sinds 1993 werkzaam als creatief therapeut bij:
Therapeutische Gezinsverzorging(kinderpsychiatrie),
Jellinekkliniek(verslavingszorg),
De Ruimte (sbo-school),
Altra jeugdzorg, alle te Amsterdam en school De Wissel(vluchtelingenopvang) te Alkmaar.

Eigen praktijk sinds 1996.
Gaf trainingen 'Sociale vaardigheden dmv handenarbeid'op sbo-school Het Spectrum te Amsterdam.
Begeleid stagiares, en geeft coaching.